การสูบบุหรี่ต่อเนื่องเป็นประจำ มีผลทำให้เกิดกรดไหลย้อนได้


โดย BDMS

เผยแพร่
พฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ทำลายสุขภาพอาจเป็นที่มาของหลายโรค รวมถึงอาการของ "กรดไหลย้อน" โรคนี้เป็นอย่างไร ร้ายแรงหรือไม่?

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สุขภาพ