เปิดที่มาภาพถ่ายผ่านมุมมอง “เอก พิชัย แก้ววิชิต” ช่างภาพวินมอเตอร์ไซค์