“กูรูประเพณีไทย” เฉลย “ความหมายอาหารพระโค” วันพืชมงคล