8 พ.ค. "วันกาชาดสากล"


โดย PPTV Online

เผยแพร่
8 พ.ค.ของทุกปี เป็นวันกาชาดสากล ซึ่งกำเนิดขึ้นโดยนายธนาคารชาวสวิสเซอร์แลนด์ที่ไปพบเห็นสงครามเมื่อปี พ.ศ. 2402

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ไลฟ์สไตล์