วิสาขบูชา วันประกาศชัยชนะแห่งมวลมนุษยชาติ 3 พุทธโอวาทสำคัญ ในวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน


โดย ดนัย จันทร์เจ้าฉาย

เผยแพร่
วันวิสาขบูชาได้รับการยกย่องให้เป็นวันสำคัญสากลขององค์การสหประชาชาติ เนื่องจากเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ 3 เหตุการณ์ อันเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าและจุดเริ่มต้นของศาสนาพุทธ

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ไลฟ์สไตล์