"ทักษะระหว่างบุคคล" สื่อสาร-สร้างปฏิสัมพันธ์ เพื่อประสิทธิภาพการทำงาน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
Interpersonal skill หนึ่งในทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่เราจำเป็นต้องรู้ สำหรับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในช่วงรั้วมหาวิทยาลัย เราต่างเก็บเกี่ยวความรู้, ประสบการณ์ และทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการทำงานหลังเรียนจบ ทักษะหลัก ๆ ที่เรียนรู้ส่วนใหญ่จะเป็นทักษะประเภท Hard skill อย่างเช่น ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรืออย่างการทำอาหาร เป็นต้น
ซึ่งแต่ละคนมักจะทำงานกันในสายงานที่เกี่ยวข้อง แต่มีอีกหนึ่งประเภทของทักษะที่มักจะถูกมองข้ามอย่าง Soft skill ซึ่งเป็นทักษะประเภทที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร, การคิดวิเคราะห์ หรืออย่างการปรับตัว และความยืดหยุ่น เป็นต้น
ไม่อยากตกงาน! มาดูเทรนด์โลก พัฒนา 5 ทักษะเตรียมพร้อมสู่ยุค AI
16 ทักษะจำเป็น แห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับคนทำงาน และวัยเรียน

ทักษะระหว่างบุคคล (Interpersonal skill) คือหนึ่งในทักษะประเภท Soft skill ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร และปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ในแง่ของการทำงานคือเราจะทำ หรือใช้วิธีไหนในการสื่อสาร และปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน เพื่อทำงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่ได้ตั้งไว้โดยแบ่งย่อยออกเป็นอีก 6 ทักษะ ดังนี้

1. ทักษะการสื่อสาร (Communication skills)
ประกอบไปด้วยวัจนภาษา (การพูด/เขียน), อวัจนภาษา (ท่าทาง/น้ำเสียง/สีหน้า) และทักษะการฟัง อย่างเช่นเราสื่อสารด้วยคำพูด ผ่านท่าทางที่สุภาพ และรับฟังเพื่อประเมินสถานการณ์
ในการทำงานร่วมกัน

2. ความฉลาดทางด้านอารมณ์ (Emotional intelligence)
สามารถเข้าใจ และจัดการอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง และผู้อื่นได้

3. การทำงานเป็นทีม (Team-working)
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ทั้งเป็น และไม่เป็นทางการ

4. การเจรจา และโน้มน้าวใจ (Negotiation, persuasion and influencing skills)
เป็นการหาทางออกร่วมกันโดยต่างได้รับผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกับความพึงพอใจมากที่สุด (Win-Win)

5. การแก้ไขความขัดแย้ง (Conflict resolution and mediation)
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคคลในทางบวก

6. การแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ (Problem solving and decision-making)
ทำงานร่วมกันในการระบุ และแก้ไขปัญหา รวมถึงการตัดสินใจทำตามทางเลือกที่ดีที่สุด

ซึ่งทักษะระหว่างบุคคลนี้สามารถใช้ได้ทั้งในที่ทำงาน และชีวิตประจำวัน หากฝึกฝนเป็นประจำจนชำนาญ ก็จะช่วยในการแก้ไขปัญหาหลายด้านของเราได้อย่างลงตัว
 

PR-โปรแกรมผลบอล-2_B PR-โปรแกรมผลบอล-2_B
TOP ไลฟ์สไตล์
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ