ปันสุขครั้งแรก...ให้สุขได้ไม่รู้จบ


โดย ดนัย จันทร์เจ้าฉาย

เผยแพร่
เมื่อ 15 ปีก่อน (พ.ศ 2549) ผมเริ่มรับอุปการะเด็กน้อยที่ด้อยโอกาส จำได้ว่าเริ่มรับเด็ก 2 คนต่อมาก็เพิ่มเป็น 4 คน และ 6 คน

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ไลฟ์สไตล์