ส่อง “วันเด็ก” แต่ละชาติ ตรงกับวันไหน-ทำกิจกรรมอะไรกัน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ชวนมาดู “วันเด็ก” ของแต่ละชาติ ตรงกับวันไหนและมีการทำกิจกรรมอะไรกันบ้าง จะเหมือนหรือแตกต่างจากประเทศไทยของเรามากน้อยแค่ไหน

ประวัติ “วันเด็กแห่งชาติ” ทำไมต้องตรงกับเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม

วันเด็กแห่งชาติ 2567 เช็กรถอะไรเปิดให้เยาวชนขึ้นฟรีบ้าง

รวม 5 แหล่งบริจาคเพื่อเด็ก แบ่งปันความสุขในวันเด็กแห่งชาติ 2567

“เด็ก” คืออนาคตของชาติ ที่จะเติบโตมาพัฒนาประเทศ หลายประเทศจึงให้ความสำคัญกับเด็ก และจัดให้มี วันเด็ก วันแสนพิเศษสำหรับพวกเขา ที่จะมอบความสนุกสนาน ความอบอุ่น และการเรียนรู้ เพื่อให้เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป

“วันเด็ก” ครั้งแรกของโลก

ในปี พ.ศ.2497 องค์การสหประชาชาติ (The United Nations) ได้กำหนดให้ วันที่ 20 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็น “วันเด็กสากล” (Universal Children’s day)

ส่อง “วันเด็ก” แต่ละชาติ ตรงกับวันไหน-ทำกิจกรรมอะไรกัน พีพีทีวี
ส่องวันเด็กทั่วโลก จัดวันไหน-ทำอะไรกัน

เนื่องจากเป็นวันที่สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติลงมติรับรองปฏิญญาสิทธิเด็กในปี ศ.ศ. 1959 และลงมติรับรองอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กในปี ค.ศ. 1989 เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิด้านการมีส่วนร่วมของเด็ก และปรับปรุงสวัสดิภาพของเด็กทั่วโลก

วันเด็กของประเทศไทย

สำหรับประเทศไทย ได้เริ่มมีงานวันเด็กเมื่อปี พ.ศ. 2498 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของเด็กให้มากขึ้น ดังเช่นที่นานาประเทศกำลังทำอยู่ โดยประเทศไทยได้กำหนดให้วันเด็กตรงกับวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปี ซึ่งในปีแรกจัดตรงกับวันที่ 3 ตุลาคม 2498 แต่ต่อมาเนื่องจากในเดือนตุลาคมเป็นเดือนที่ยังอยู่ในฤดูฝน เด็กๆ ไม่สะดวกมาร่วมงานวันเด็ก และเป็นวันจันทร์ ซึ่งตรงกับวันทำงานของผู้ปกครอง ทำให้ไม่สะดวกที่จะพาลูกหลานไปร่วมงานวันเด็กได้ จึงได้เปลี่ยนให้วันเด็กเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม โดยเริ่มต้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2508 มาจนถึงปัจจุบัน

กิจกรรมวันเด็กทั่วโลก

แม้วันเด็กของแต่ละประเทศจะจัดไม่ตรงกัน แต่ทุกประเทศล้วนมีกิจกรรมหลักในวันนั้นแบบเดียวกัน คือ การจัดให้เด็กๆ ได้ร่วมทำกิจกรรมกับครอบครัวและเพื่อนๆ ในงานวันเด็กที่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น

ประเทศไทย  ในวันเสาร์แรกของเดือนมกราคม นอกจากจะมอบกิจกรรมแห่งความสนุกให้กับเด็กๆ กันแล้ว บุคคลสำคัญของประเทศ อาทิ นายกรัฐมนตรี และผู้ว่าราชการจังหวัด ยังมีการมอบคำขวัญให้เป็นข้อคิด คติเตือนใจในทุกๆ ปี ซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่สมัย จอมพลแปลก พิบูลสงคราม ก่อนจะปฏิบัติสืบเนื่องต่อกันมาจนกลายเป็นเหมือนธรรมเนียมปฏิบัติที่ต้องมีในทุกๆ ปี

ประเทศลาว วันเด็กของเขายังเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติอีกด้วย นอกจากเด็กๆ จะได้สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่า จะเป็นการแสดง การแข่งขันกีฬา เด็กๆ ชาวลาวยังจะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่สมาชิกในครอบครัวได้ทำร่วมกัน ซึ่งจะตรงกับวันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปี

สิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์นั้นได้เลือกเอาวันศุกร์แรกของเดือนตุลาคม ให้เด็กได้หยุดเรียนติดต่อกัน 3 วันเพื่อให้พ่อแม่และเด็กได้ใช้เวลาร่วมกัน ไม่ว่าจะท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ และกิจกรรมอื่นๆ ที่จัดขึ้น เพราะที่สิงค์โปร์ถูกจัดอันดับเป็นประเทศต้น ๆ ในเรื่องของความเครียด เลยมีการหยุดยาวต่อเนื่องเพื่อลดปัญหานี้ของประชาชนนั่นเอง 

มาเลเซีย เลือกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนตุลาคมให้เป็นวันเด็ก แต่ที่นี่จะนิยมฉลองวันเด็กที่โรงเรียนมากกว่าที่อื่นๆ

สหรัฐอเมริกา กำหนดให้วันเด็กแห่งชาติเป็นวันอาทิตย์แรกของเดือนมิถุนายน กิจกรรมส่วนใหญ่ พ่อแม่จะพาลูกหลานไปงานเทศกาล สวนสนุก หรือเล่นกีฬาต่างๆ

นอร์เวย์  ที่นี่วันเด็กจะจัดขึ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม ของทุกปี และยังเป็นวันเดียวกับวันรัฐธรรมนูญนอร์เวย์อีกด้วย ซึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจของที่นี่คือ  ขบวนพาเหรดของเด็ก ๆ ที่มีหลากหลายรูปแบบ

ตุรกี  ในวันที่ 27 เมษายนของทุกปี ที่ตุรกีคือวันเด็ก ซึ่งที่ตุรกีเรียกวันนี้ว่า ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı โดยมีกิจกรรมและขบวนพาเหรดคล้าย ๆ กับที่นอร์เวย์ แต่จัดขึ้นที่สนามกีฬาทั่วประเทศ และมีการเชิญเด็ก ๆ จากทั่วโลกมาร่วมงานและให้พักอาศัยกลับครอบครัวชาวตุรกีประมาณ 1 อาทิตย์ในบางครั้ง

จีน จัดวันเด็กของทุกปีในวันที่ 1 มิถุนายน ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ จะจัดขึ้นที่โรงเรียน เช่น พาไปเข้าค่าย หรือพาไปดูหนังฟรี เหมือนให้เด็กได้พักผ่อนจากการเรียนด้วย เป็นกิจกรรมที่สนุกสนานมากขึ้น

ญี่ปุ่น วันเด็กของญี่ปุ่นจะจัดขึ้นในวันที่ 5 พฤษภาคมของทุกปี ถือเป็นวันหยุดประจำปี ในช่วงวันสุดท้ายของสัปดาห์ทองหรือช่วงหยุดยาวของญี่ปุ่น ในวันนี้ชาวญี่ปุ่นนิยมประดับ Koinobori หรือธงปลาคาร์ฟไว้นอกบ้าน โดยปล่อยให้ปลาคาร์ฟปลิวพริ้วไปตามกระแสลมคล้ายกำลังว่ายน้ำอยู่ ด้วยมีความเชื่อว่าปลาคาร์ฟจะนำโชคและความสุขมาให้แก่เด็กๆ ที่กำลังเติบโต เพราะปลาคาร์ฟสามารถว่ายทวนน้ำและกระโดดขึ้นน้ำตกได้เป็นสัญลักษณ์ของพลังและความกระตือรือร้น

เวียดนาม จัดกิจกรรมวันเด็กในวันที่ 1 มิถุนายน นอกจากจะจัดกิจกรรมแล้ว ยังมีเทศกาลที่พ่อแม่ต้องให้เวลากับเด็กๆ ชาวเวียดนามเป็นพิเศษอีกด้วย นั่นคือ “เทศกาลไหว้พระจันทร์” ซึ่งจะมีขึ้นทุกๆ วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติ ด้วยเชื่อว่าวันไหว้พระจันทร์ หรือ “เต็ด ตรุง ตู” ในสมัยก่อนถือเป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวที่พ่อแม่มักจะทอดทิ้งลูกๆ ให้อยู่ตามลำพัง ไม่ค่อยได้ใส่ใจมากนัก ดังนั้นเมื่อฤดูเก็บเกี่ยวหมด พ่อแม่จึงต้องหาวิธีชดเชยเวลาที่ไม่ได้อยู่กับลูกๆ

ในวันเด็กของชาวเวียดนาม จึงจะเห็นครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน นอกจากนี้ยังจะมีการเชิดสิงโต การประดิษฐ์โคม เช่นโคมรูปดาว 6 แฉก ให้เห็น ส่วนที่โรงเรียนก็มีการประกวดเต้นรำพื้นเมือง และมอบรางวัลทุนการศึกษาอีกมากมาย

บังกลาเทศ บังกลาเทศจัดวันเด็กในวันที่ 20 มีนาคมของทุกปี โดยมีจุดประสงค์ เพื่อให้ตระหนักถึงสิทธิของเด็กๆ ที่ควรจะได้รับอยู่ทุกคน  และวันเด็กของที่นี่ไม่ได้แค่หยุดเหมือนบางประเทศ แต่ยังมีการจัดงานฉลองมากมาย ทั้งจัดการแข่งขันต่างๆ เช่น การจัดแฟชั่นโชว์สำหรับเด็ก

โปแลนด์ “Dzien Zziecka” (วันของเด็กๆ) อีกหนึ่งประเทศที่มี ชื่อเรียกวันเด็กโดยเฉพาะ ซึ่งวันเด็กถูกจัดขึ้น วันที่ 1 มิถุนายนของทุกปี และมีการมอบของขวัญเล็กๆ น้อยๆ  ให้กับลูกหลาน เช่นเดียวกับที่โรงเรียนก็จัดกิจกรรม สำหรับเด็กๆ เช่นกัน

แม้กิจกรรมวันเด็กของแต่ละประเทศจะมีความแตกต่างกันไปบ้าง แต่จะเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันเด็ก ต่างก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือให้ผู้ใหญ่ไม่ลืมความสำคัญของเด็ก และให้เด็กเองได้รู้ว่าพวกเขาก็มีความสำคัญต่อประเทศชาติไม่น้อยไปกว่าผู้ใหญ่ รวมทั้งเพื่อปลูกฝังการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ รู้จักหน้าที่ของตนเอง อยู่ในระเบียบวินัยอันดี มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และระบบการปกครองของแต่ละประเทศ

เพราะฉะนั้นในวันเด็กนี้ ใครมีโอกาสอย่าลืมพาลูกหลานออกไปเติมเต็มความสนุก ความฝันของเขากัน!

99 แคปชัน "วันเด็ก 2567" วัยเด็กของคุณสายไหน? บอกให้โลกออนไลน์รู้!

ผลจับสลากเอฟเอ คัพ รอบ 4 คู่ใหญ่ สเปอร์ส พบ แมนซิตี้,เชลซี ดวล แอสตัน วิลล่า

กรมการขนส่งทางบก เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 75 อัตรา เงินเดือน 9,400 - 16,500 บาท

เช็กวันมงคลวันธงชัย ฤกษ์ดี วันดี-วันกาลกิณี "เดือนมิถุนายน 2567"

PR - ตารางคะแนน-2_B PR - ตารางคะแนน-2_B
TOP ไลฟ์สไตล์
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ