แต่งค่ะ! พิกัดจดทะเบียนสมรสชื่อมงคลจดแล้วรักปัง ในวาเลนไทน์ 2567


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ต้อนรับวาเลนไทน์ 2567 ความรักหวานชื่นตลอดไป พีพีทีวีแจกพิกัดจดทะเบียนสมรสเขตชื่อมงคลจดแล้วรักปัง

ต้อนรับวันแห่งความรัก ด้วยคอนเทนต์แสนน่ารักชวนอบอุ่นหัวใจอีกครั้ง กับพิกัดเขตชื่อดี ให้คู่รักได้ลองเลือกเพราะกว่าความรักจะสุกงอม ก็คงต้องใช้เวลามาอย่างยาวนาน แน่นอนว่าการใช้เวลาเพื่อศึกษาดูใจ ย่อมเห็นข้อดีข้อเสียของกันและกัน 'คู่รัก' ต้องผ่านอะไรมามากมาย ถึงขนาดตัดสินใจลงหลักปักฐาน และการมีเอกสารรับรองการใช้ชีวิตร่วมกันก็ควรจะเป็นสถานที่ๆ มีความหมายหน่อย บทความนี้พีพีทีวีปักพิกัด "เขตชื่อมงคล" ที่คู่รักจะได้ประกาศ การใช้ชีวิตคู่อย่างเป็นทางการมาให้แล้ว เช็กได้ที่นี่!

คอนเทนต์แนะนำ
"วาเลนไทน์ 2024" เปิด 6 ร้านดอกไม้สวย ๆ ใน IG ส่งรักแทนใจให้คนพิเศษ
รวม 10 ของขวัญ "วันวาเลนไทน์ 2567" ให้แล้วการันตีความอบอุ่นใจ

จดทะเบียนสมรสวาเลนไทน์ 2567 ที่ไหนดี Shutterstock/HelgaBragina
เตรียมให้พร้อมก่อนจดทะเบียนสมรส วาเลนไทน์ 2567

จดทะเบียนสมรสเขตไหนดี 

 • เขต 'พญาไท' ความรักที่หวานชื่น ดั่งนิยาย 
 • เขต 'บางรัก' ให้รักมั่นคง อย่างยั่งยืน 
 • เขต 'สัมพันธวงศ์' ให้ผูกสัมพันธ์รักด้วยความมั่นคง
 • เขต 'ป้อมปราบศัตรูพ่าย' ให้รักของเราไร้อุปสรรค
 • เขต 'บางซื่อ' รักที่ซื่อตรงตลอดไป 
 • เขต 'บางแค' ให้รักที่เอาใจใส่ไม่จืดชืด 
 • เขต 'ทวีวัฒนา' ให้รักของเราจะมากขึ้นไม่มีวันหมด 
 • เขต 'พระขโนง' ให้รักที่เป็นดั่งตำนาน

เขตจดทะเบียนสมรส 'พญาไท' ความรักที่หวานชื่น ดั่งนิยาย

 • เขตพญาไทเปิดทำการ : เวลาราชการ 08.00 - 16.00 น. 
 • เบอร์ติดต่อ :  02-279-4141 
 • ที่อยู่ : 13 ซอย อารีย์ 2 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
 • พิกัด Google Map เขตพญาไท

เขตจดทะเบียนสมรส 'บางรัก' ให้รักมั่นคง อย่างยั่งยืน 

 • เขตบางรักเปิดทำการ : เวลาราชการ 08.00 - 16.00 น.  
 • เบอร์ติดต่อ : 02-236-1395 
 • ที่อยู่ : 5 ถ. นเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
 • พิกัด Google Map เขตบางรัก

เขตจดทะเบียนสมรส 'สัมพันธวงศ์' ให้ผูกสัมพันธ์รักด้วยความมั่นคง

 • เขตสัมพันธวงศ์เปิดทำการ : เวลาราชการ 08.00 - 16.00 น.  
 • เบอร์ติดต่อ : 02-233-1224
 • ที่อยู่ : 37 ถนน โยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
 • พิกัด Google Map เขตสัมพันธวงศ์

เขตจดทะเบียนสมรส 'ป้อมปราบศัตรูพ่าย' ให้รักของเราไร้อุปสรรค

 • เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเปิดทำการ : เวลาราชการ 08.00 - 16.00 น.
 • ที่อยู่ : 50 ถ. ศุภมิตร แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100  
 • เบอร์ติดต่อ : 02-282-4902
 • พิกัด Google Map เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 

เขตจดทะเบียนสมรส 'บางซื่อ' รักที่ซื่อตรงตลอดไป 

 • เขตบางซื่อเปิดทำการ : เวลาราชการ 08.00 - 16.00 น.  
 • ที่อยู่ : 99 ซอย กานต์ประภา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
 • เบอร์ติดต่อ : 02-586-9977
 • พิกัด Google Map เขตบางซื่อ

จดทะเบียนที่ 'บางแค' ให้รักที่เอาใจใส่ไม่จืดชืด 

 • เขตบางแคเปิดทำการ : เวลาราชการ 08.00 - 16.00 น.
 • ที่อยู่ : 1 ซอย กาญจนาภิเษก 0010 แยก 2 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160  
 • เบอร์ติดต่อ : 02-867-1635 
 • พิกัด Google Map เขตบางแค

จดทะเบียนที่ 'ทวีวัฒนา' ให้รักของเราจะมากขึ้นไม่มีวันหมด

 • เขตทวีวัฒนาเปิดทำการ : เวลาราชการ 08.00 - 16.00 น.  
 • ที่อยู่ : 1 ซ. อุทยาน 5 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 
 • เบอร์ติดต่อ : 02-441-4973
 • พิกัด Google Map เขตทวีวัฒนา

จดทะเบียนที่ 'พระขโนง' ให้รักที่เป็นดั่งตำนาน

 • เขตพระขโนงเปิดทำการ : เวลาราชการ 08.00 - 16.00 น.  
 • ที่อยู่ : 1792 ถ. สุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
 • เบอร์ติดต่อ : 02-311-2510
 • พิกัด Google Map เขตพระขโนง

เอกสารใช้ในการจดทะเบียนสมรสมีอะไรบ้าง

 • บัตรสำคัญ
  บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวอื่นที่ราชการออกให้/หนังสือเดินทาง/ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว/หรือเอกสารราชการอื่นที่สามารถใช้แสดงตัวบุคคลได้ ของผู้ร้อง ผู้ให้ความยินยอม (ถ้ามี) และพยาน 
  (กรณีเป็นเอกสารภาษาต่างประเทศต้องผ่านการรับรองนิติกรณ์โดยกรมการกงสุล กต.)
 •  หนังสือยินยอม 
  (กรณีผู้มีอำนาจปกครองไม่สามารถมาให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้)
 •  สำเนาทะเบียนบ้าน 
  (กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะใช้ชื่อสกุลของอีกฝ่ายเฉพาะสำนักทะเบียนที่ตนเองมีชื่อในทะเบียนบ้าน หรือฝ่ายหญิงเปลี่ยนคำหน้านาม)
 • พยานบุคคล จำนวน 2 คน
  ลงลายมือชื่อรับรู้ในเรื่องความสมัครใจยินยอมของฝ่ายชายและฝ่ายหญิงในการจดทะเบียนสมรส
 •  หนังสือรับรองสถานภาพการสมรส 
  (กรณีบุคคลสัญชาติอื่น ผ่านการรับรองนิติกรณ์โดยกรมการกงสุล กต.)

ขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสมีอะไรบ้าง

 • การจดทะเบียนสมรส สามารถยื่นคำร้องขอจดทะเบียนสมรสต่อนายทะเบียน ณ สำนักทะเบียนอำเภอ สำนักทะเบียนเขต สถานทูต/กงสุลไทย ได้ทุกแห่ง โดยไม่ต้องคำนึงถึงภูมิลำเนาของคู่สมรส
 • นายทะเบียนตรวจสอบคำร้องและหลักฐานแสดงตัวบุคคลของผู้ร้องทั้งสองฝ่าย ผู้ให้ความยินยอม (ถ้ามี) และพยาน
 • นายทะเบียนตรวจสอบว่าผู้ร้องทั้งสองฝ่ายมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขแห่งกฎหมายหรือไม่
 • นายทะเบียนลงรายการในทะเบียนสมรส (คร.2) และใบสำคัญการสมรส (คร.3) ให้ครบถ้วนในกรณีที่ผู้ร้องทั้งสองฝ่ายประสงค์จะให้บันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือเรื่องอื่น ให้นายทะเบียนบันทึกไว้ในช่องบันทึก
 • ให้ผู้ร้อง ผู้ให้ความยินยอมหรือทำหนังสือให้ความยินยอม (ถ้ามี) และพยานลงลายมือชื่อในทะเบียนสมรส (คร.2)
 • เมื่อเห็นว่าถูกต้องให้นายทะเบียนลงลายมือชื่อในทะเบียนสมรส (คร.2) และในใบสำคัญการสมรส (คร.3)
 • นายทะเบียนมอบใบสำคัญการสมรส (คร.3) ให้แก่คู่สมรสฝ่ายละหนึ่งฉบับ รวมทั้งกล่าวอำนวยพรและแนะนำวิธีปฏิบัติในหน้าที่ระหว่างสามีภริยาตามสมควร

ค่าธรรมเนียมของการจดทะเบียนสมรสเท่าไหร่

 • การจดทะเบียนสมรสในสำนักทะเบียน ไม่เสียค่าธรรมเนียม
 • การจดทะเบียนสมรสนอกสํานักทะเบียน ฉบับละ 200 บาท โดยให้ผู้ขอจัดพาหนะให้ ถ้าผู้ขอไม่จัดพาหนะให้ ผู้ขอต้องชดใช้ค่าพาหนะให้แก่นายทะเบียนตามสมควร
 • การคัดสำเนา ฉบับละ 10 บาท


ข้อมูล : สำนักทะเบียน

9 ก.พ. ไหว้ตรุษจีน 2567 จุดธูปกี่ดอก เวลาไหนดี พร้อมทิศมงคลเสริมเฮง

กสิกร ชี้แจง ปัญหาเงินถูกถอนออกจากบัญชีเอง แนะ เก็บบัตร ATM - เดบิต ไว้กับตัว

สรุปจบประเด็นดราม่า! บ้านคุณยายพิธา-ตระกูลอภัยวงศ์

TOP ไลฟ์สไตล์
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ