แนะคนรักการสักลวดลายบนผิวหนัง เลือกร้านที่สะอาด-เชื่อถือได้

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


อย. ย้ำอุปกรณ์การสักเพื่อความสวยงามและประเพณีทางศาสนา ไม่เข้าข่ายเป็นเครื่องมือแพทย์ แนะเลือกสถานให้บริการอย่างระมัดระวัง

TOP ไลฟ์สไตล์