เรียนรู้ชาวเมียนมาร์ผ่านนิทรรศการ 'พม่าระยะประชิด'

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


พิพิธภัณฑ์มิวเซียมสยาม จัดนิทรรศการหมุนเวียน ต้อนรับประชาคมอาเซียน ให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าใจวิถีชีวิตของ 10 ชาติอาเซียน  เริ่มต้นประเทศแรกคือเมียนมาร์ ภายใต้แนวความคิด 'พม่าระยะประชิด' 

TOP ไลฟ์สไตล์