หนังเงา โรงละครมีชีวิต


โดย PPTV Online

เผยแพร่
หนังเงา คือหนึ่งในวัฒนธรรมของชาวอุษาคเนย์ที่มีร่วมกัน เป็นหนึ่งในวิถีที่สามารถพบเห็นได้แทบทุกพื้นที่ในแถบนี้  มีข้อสันนิษฐานว่าเป็นวัฒนธรรมที่รับมาจากวัฒนธรรมอินเดีย ที่เข้ามาพร้อมกับการเผยแผ่ศาสนาพรามหณ์ฮินดู

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ไลฟ์สไตล์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ