"เที่ยวไทยมีเฮ" ปล่อยคลิป เชิญชวนเที่ยวไทย 5 ภาค ฉบับ Remake (คลิป)