พระราชดำรัสของ "ในหลวง" เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 31 ธ.ค. 2502