พระราชดำรัสของ "ในหลวง" พิธีเปิดการสัมมนาของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 15 ธ.ค. 2516