2 กุมภาพันธ์ วันนักประดิษฐ์

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


มติคณะรัฐมนตรี ลงความเห็นชอบให้จัดตั้งวันนี้ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ

TOP ไลฟ์สไตล์