ปฐมบทสงครามแย่งชิงพื้นที่ระหว่าง ช้าง และ มนุษย์ ในสารตั้งต้น ตอน แจ๊กผู้ไล่ยักษ์