"ปู่คออี้ มีมิ" ชายชาวกะเหรี่ยง 5 แผ่นดิน วัย 105 ปี