เห็นโลกกว้างขึ้น เห็นตัวเองเล็กลง ตอน "เปลวไฟ ศรัทธา และคนป่าแห่งรัสเซีย"