วิกฤติห้องฉุกเฉิน !!

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


สภาพจริง "ห้องฉุกเฉิน"  ของโรงพยาบาลในไทย ต้องแบกรับผู้ป่วยที่ไม่ฉุกเฉินจริง ถึง 80  %  ทำให้คนป่วย  ที่แพทย์ -พยาบาล วินิจฉัยว่ายังรอได้  "ต้องรอไปก่อน..." พร้อมๆกับปัญหาแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินขาดแคลน  พยาบาลต่อกะมีน้อย  และระบบการจัดการจากการไม่มีแพทย์ประจำ  นำมาสู่การรอคอยที่ยาวนานของคนไข้ 

TOP ไลฟ์สไตล์