"สิงคโปร์" ประเทศพัฒนาที่สุดแห่งเอเชีย

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


วันชาติสิงคโปร์ ตรงกับวันที่ 9 สิงหาคมของทุกปี โดยวิวัฒนาการของประเทศสิงคโปร์นับว่าเป็นประเทศที่พัฒนาที่สุดในเอเชีย เดิมเริ่มจากประเทศที่ไม่มีอะไร แต่เพราะการปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีที่ทันสมัย และนำมาประยุกต์ใช้จนก่อเกิดเป็นผลกำไร และธุรกิจที่เติบโต ทำให้กลายเป็นประเทศที่พัฒนาได้ไกลจนถึงปัจจุบัน

TOP ไลฟ์สไตล์