ประเทศอินเดีย ปากีสถาน และ บังกลาเทศ ถูกจัดตั้งขึ้นได้อย่างไร?