การเปิดตัวของ iPhone รุ่นใหม่ 3 รุ่น ส่งผลอย่างไรกับผู้คน