ลักษณะของคุณครู ส่งผลต่อการเรียนจริงหรือ?

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ครูที่เป็นผู้ชายต้องสอนนักเรียนชายเท่านั้น นักเรียนจีนต้องมีครูเป็นคนจีน หรือ นักเรียนที่นับถือศาสนาคริสต์ต้องเรียนโรงเรียนคอนแวนต์เท่านั้น สิ่งเหล่านี้มันสำคัญอย่างไร? นักวิจัยยืนยันว่าเพศหรือเชื้อชาติและอัตลักษณ์ของครูอาจมีผลต่อการเรียนรู้เป็นอย่างมาก นั่นคือ ยิ่งครูของคุณเป็นเหมือนคุณมากเท่าไหร่ คุณก็จะได้เรียนรู้ในโรงเรียนได้มากขึ้นเท่านั้น

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ไลฟ์สไตล์