"วันลอยกระทง" ปีนี้ใส่อะไร เงินไม่ขาดการงานความรักไม่สะดุด


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ทุกวันเพ็ญ เดือน 12 ของทุกปี เป็นวันลอยกระทง ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่จะมีความเชื่อว่า การลอยกระทงเป็นการขอขมาพระแม่คงคา ที่เราได้ใช้น้ำและทิ้งของลงในแม่น้ำ ถือว่าเป็นกุศโลบายในการสอนให้คนใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่ามากที่สุด และยังมีการขอพรในเรื่องต่างๆของชีวิต ซึ่งจะมีการใส่ดอกไม้หรือเหรียญลงไปในกระทง ตามความเชื่อของแต่ละคน

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ไลฟ์สไตล์