บันทึกช่วงเวลาดีๆ ผ่านมิลเลอร์เลส เก็บไว้ในความทรงจำ