ไม่ต้องออกทะเลไปไกล สะพายมิลเลอร์เลสไปอ่าวไทยก็เจอ “วาฬบรูด้า”