คิดบวก

ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 05.00-05.30 น.

ปรับตัวในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างไร ที่จะทำให้สังคมน่าอยู่

วีดีโอถัดไป

แรงบันดาลใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการเล่นกีฬาบริดจ์

คิดบวก

ปรับตัวในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างไร ที่จะทำให้สังคมน่าอยู่

พบกับ ดร.สติธร ธนานิธิโชติ นักวิชาการผู้ได้รับรางวัลบทความวิจัยระดับชาติ สาขาพัฒนาสังคม ที่จะมาร่วมกันช่วยคิดหาทางออกให้กับสังคม ในประเด็นของการปรับตัวในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างไร ที่จะทำให้บ้าน ชุมชน ศาสนสถาน สงบสุข เกื้อกูลและน่าอยู่ ในรายการคิดบวก 

ติดตามชมรายการ ‘คิดบวก’ ทุกวันจันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 10.30 น

views-icon 41