ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 05.00-05.30 น.

เมื่อปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามามีส่วนในการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน

วีดีโอถัดไป

จริงหรือที่ใกล้จะหมดยุคที่เราเรียนหนังสือครึ่งชีวิตเพื่อจบไปตกงาน

คิดบวก

เมื่อปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามามีส่วนในการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน

พบกับ ดร.สรรพฤทธิ์ มฤคทัต ผู้เชี่ยวชาญด้าน Machine Learning และ Deep Learning จาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) จะมาบอกว่าคนในยุคปัจจุบันควรปรับตัวและเรียนรู้อย่างไรเมื่อ  AI หรือที่เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ เริ่มเข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตประจำวันมากขึ้น

ในรายการคิดบวก 

ติดตามชมรายการ ‘คิดบวก’ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.30 น

38