คิดบวก

ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 05.00-05.30 น.

เกษตรเพื่อชีวิต ไม่ใช่เกษตรเพื่อความตาย

วีดีโอถัดไป

จุดสมดุลระหว่างประเพณีวัฒนธรรมกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเรื่องของประเพณีลอยกระทง

คิดบวก

เกษตรเพื่อชีวิต ไม่ใช่เกษตรเพื่อความตาย

พบกับลุงสมโภชน์ ทับเจริญ อดีต ผอ. ศูนย์วิจัยฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ที่ผันชีวิตจากการรับราชการ มาทำไร่นาสวนผสมกลางกรุงตามวิถีชีวิตดั้งเดิมของบรรพบุรุษ และปฏิเสธการขายที่ดิน ที่มีมูลค่ากว่า 1.5 พันล้านบาท ด้วยความตั้งใจที่จะทำให้ที่ดินผืนนี้ เป็นศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของคนในเมืองกรุง ในรายการคิดบวก 

ติดตามชมรายการ ‘คิดบวก’ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.30 น.

views-icon 137