คิดบวก

ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 05.00-05.30 น.

จุดสมดุลระหว่างประเพณีวัฒนธรรมกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเรื่องของประเพณีลอยกระทง

วีดีโอถัดไป

เปิดพื้นที่การท่องเที่ยวในจังหวัดชายแดนใต้

คิดบวก

จุดสมดุลระหว่างประเพณีวัฒนธรรมกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเรื่องของประเพณีลอยกระทง

จุดสมดุลระหว่างประเพณีวัฒนธรรมกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเรื่องของประเพณีลอยกระทง คืออะไร? อัจฉราภรณ์ พงษ์ฉวี ผอ. สถาบันวัฒนธรรมการศึกษากรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม มีคำตอบในรายการคิดบวก

ติดตาชมรายการ “คิดบวก” ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.30 น

views-icon 29