คิดบวก

ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 05.00-05.30 น.

เปิดพื้นที่การท่องเที่ยวในจังหวัดชายแดนใต้

วีดีโอถัดไป

ปลุกพลังบวก และความมุ่งมั่น ก้าวสู่ฝันจนสำเร็จ

คิดบวก

เปิดพื้นที่การท่องเที่ยวในจังหวัดชายแดนใต้

การส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ให้เป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยว น่าอยู่และอบอุ่นสำหรับผู้มาเยือนนั้น นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะละ จะมีวิธีอย่างไร? มาร่วมเปิดแนวคิดในประเด่นเรื่องนี้ไปพร้อมกับท่านในรายการคิดบวก

ติดตามรายการ “คิดบวก” ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.30 น

views-icon 26