ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 05.00-05.30 น.

คุณหมอเพื่อมนุษยธรรม ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้

วีดีโอถัดไป

คุณครูผู้เสียสละ เพื่อความเท่าเทียมให้กับเด็กชายขอบ

คิดบวก

คุณหมอเพื่อมนุษยธรรม ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้

พบกับคุณหมอวีรบุรุษของคนไร้สัญชาติบริเวณชายแดนไทย พร้อมเจียดเงินเดือนส่วนหนึ่ง เป็นค่ารักษาสำหรับคนไร้สัญชาติยากจน นายแพทย์วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ ที่ใช้กว่าเวลาครึ่งชีวิตไปกับการช่วยเหลือคนที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรด้านสาธารณสุขในถิ่นทุรกันดารมานาน 25 ปี ด้วยความเชื่อที่ว่าการเกิดเป็นมนุษย์ความคาดหวังของสังคมอาจบังคับให้เรามุ่งหน้าไปหาความสำเร็จ และความเจ็บปวดของเพื่อนมนุษย์เปิดโอกาสให้ตัวเองได้เป็นที่พึ่งของผู้อื่นดูบ้าง

ติดตามชมรายการ ‘คิดบวก’ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.05 น

237