ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 05.00-05.30 น.

คุณครูผู้เสียสละ เพื่อความเท่าเทียมให้กับเด็กชายขอบ

วีดีโอถัดไป

ผู้พิทักษ์ป่า หน้าที่ที่ยิ่งใหญ่หัวใจที่ปกป้องผืนป่า

คิดบวก

คุณครูผู้เสียสละ เพื่อความเท่าเทียมให้กับเด็กชายขอบ

ดาบตำรวจคณิต  ช่างเงิน ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านแม่กลองคี อ.อุ้มผาง จ.ตาก คุณครูผู้เสียสละผู้ซึ่งต้องการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมให้กับเด็กชายขอบที่ได้รับความไม่เท่าเทียมและโอกาสในการศึกษา แม้บางครั้งอาจเกิดความท้อแท้ในการทำงานแต่เมื่อเห็นแววตาของเด็กๆทำให้เกิดกำลังและแรงในการขับเคลื่อนเพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาให้กับเด็กๆชายขอบเหล่านนั้น

ติดตามชมรายการ ‘คิดบวก’ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.05 น

57