ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 05.00-05.30 น.

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตอนที่ 1

วีดีโอถัดไป

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตอนที่ 2

คิดบวก

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตอนที่ 1

อาจารย์บุหลง ศรีกนก นักอักษรชำนาญการพิเศษ ข้าราชการบำนาญ กรมศิลปากร และผู้เขียนบทรายการจดหมายเหตุกรุงศรี ที่จะมาร่วมบอกเล่าเรื่องราว ตำนาน ความหมายและความสำคัญของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีสำคัญที่เราชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี

285