ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 05.00-05.30 น.

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตอนที่ 2

วีดีโอถัดไป

เส้นทางกว่าจะเป็นนักบินหญิง

คิดบวก

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตอนที่ 2

พบกับอาจารย์ปริญญา สัญญะเดช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ผู้ศึกษาค้นคว้าเรื่องพระแสงศาสตราวุธที่จะมาร่วมบอกเล่าเรื่องราว ตำนาน ความหมายและความสำคัญของศาสตราวุธที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีสำคัญที่เราชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี

118