ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 05.00-05.30 น.

จิตอาสาฝ่ายชันสูตร

วีดีโอถัดไป

ภัยคุกคามไซเบอร์

คิดบวก

จิตอาสาฝ่ายชันสูตร

จากชีวิตที่เคยต้องเลยสูญเลยบุคคลอันเป็นที่รัก โดยที่ไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้เลย กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับทำให้ชายคนหนึ่ง ตั้งใจว่าจะใช้ชีวิตและเวลาที่เหลืออยู่ขณะที่มีลมหายใจเพื่อช่วยเหลือทุกๆคนอย่างไม่มีข้อจำกัด ด้วยการตั้งมั่นในการเป็นจิตอาสาที่เป็นอาสาอย่างแท้จริงด้วยการช่วยงานบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ที่แม้ครั้งหนึ่งเกือบต้องเสียชีวิต แต่เมื่อกลับมามีลมหายใจทำให้ยิ่งต้องทำงานอาสามากขึ้น ถ่ายทอดเรื่องราวทั้งหมดโดย ณฐ สีหะโชติ เจ้าหน้าที่อาสาฝ่ายชันสูตร สน.ประชาชื่น

194