ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 05.00-05.30 น.

มุมมองคนรุ่นใหม่กับสื่ออย่างสร้างสรรค์

วีดีโอถัดไป

จิตอาสาฝ่ายชันสูตร

คิดบวก

มุมมองคนรุ่นใหม่กับสื่ออย่างสร้างสรรค์

เพราะการสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการสร้างความเข้าและการรับรู้ของมนุษย์ การสื่อสารจึงมีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ ในฐานะของผู้ผลิตสื่อเราจะมีวิธีการสื่อสารอย่างไรให้เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์กับสังคม มาร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมองกับ ผศ.ดร.นพดล อินทร์จันทร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ในเรื่องมุมมองการผลิตสื่อที่มีประโยชน์ต่อสังคม และสื่อความหมายในเชิงสร้างสรรค์

12