ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 05.00-05.30 น.

นักเคมีหัวใจสีเขียว

วีดีโอถัดไป

ชีวิตที่ออกแบบได้ของสถาปนิกมือรางวัลระดับโลก

คิดบวก

นักเคมีหัวใจสีเขียว

เจ้าของเพจ นักเคมีหัวใจสีเขียว ดร.ชมพูนุท วรากุลวิทย์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สร้างเพจทางสื่อออนไลน์ เพื่อแจกสูตรผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ที่ทั้งหมดเกิดจากการทดลองทางวิทยาศาสตร์ โดยมีเป้าหมายสำคัญที่อยากจะให้คนได้ใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้นและลดการใช้สารเคมีซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นการสร้างชีวิตที่เรียบง่าย ก่อให้เกิดสร้างการพึ่งพาตัวเอง และไม่เบียดเบียนโลก

299