ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 05.00-05.30 น.

ชีวิตที่ออกแบบได้ของสถาปนิกมือรางวัลระดับโลก

วีดีโอถัดไป

วิทยาศาสตร์เปลี่ยนชีวิต สร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ

คิดบวก

ชีวิตที่ออกแบบได้ของสถาปนิกมือรางวัลระดับโลก

จากชีวิตที่อาศัยอยู่ในชุมที่เรียกได้ว่าเป็นชุมชนแออัดใจกลางเมืองหลวง มีของเล่นที่สร้างจากจินตนาการด้วยดินสอและหนังสือพิมพ์เก่าๆ และด้วยความมุมมานะเพียรพยายาม ทำให้วันนี้ประสบความสำเร็จในการได้รับรางวัล “Royal Academy Dorfman  Award” ซึ่งถือได้ว่าเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้ แต่กว่าที่จะประสบความสำเร็จในแต่ละช่วงชีวิตจะต้องฝันฝ่าอุปสรรคมาอย่างไรและมองปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร มาร่วมสร้างและรับแรงดาลใจไปกับดร.บุญเสริม เปรมธาดา อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทำงานออกแบบสถาปัตยกรรมให้กับ Bangkok Project Company Limited

344