ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 05.00-05.30 น.

วิทยาศาสตร์เปลี่ยนชีวิต สร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ

วีดีโอถัดไป

มองวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องไกลตัว

คิดบวก

วิทยาศาสตร์เปลี่ยนชีวิต สร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ

ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร นักวิจัยอาวุโสประจำศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) นักวิจัยคนแรกของไทย ที่ได้รับการเสนอชื่อรับเกียรติให้เป็น Senior Member ของสมาคม SPIE หน่วยงานด้านวิศวกรรมโฟโทนิกส์ของโลก เผยเคล็ดลับในการเรียนวิทยาศาสตร์ คือ อย่ากลัว ให้สนุกกับทฤษฎีที่เรียน และหากสามารถเชื่อมโยงบทเรียนกับชีวิตประจำวันได้ จะยิ่งทำให้รู้สึกประทับใจและอยากค้นหาต่อไป และจะพบว่าวิทยาศาสตร์อยู่รอบๆ ตัวเรา

184