ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 05.00-05.30 น.

มองวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องไกลตัว

วีดีโอถัดไป

มุมมอง ความเชื่อ การนับถือศาสนา สู่การนำมาปฏิบัติ

คิดบวก

มองวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องไกลตัว

17