ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 05.00-05.30 น.

พลังคนรุ่นใหม่ เปลี่ยนชุดสวยช่วยสังคม

วีดีโอถัดไป

ผสานพลังชุมชน สังคม ต่อยอดความยั่งยืนให้ธุรกิจ

คิดบวก

พลังคนรุ่นใหม่ เปลี่ยนชุดสวยช่วยสังคม

ร่วมเปิดแนวคิดการทำธุรกิจของคนรุ่นใหม่กับคุณเนย  พิมพ์พิชญา กิจสมัย ผู้ร่วมก่อตั้ง Dress The Dream ธุรกิจในรูปแบบกิจการเพื่อสังคม ที่เกิดจากการรวมพลังคนรุ่นใหม่ ของกลุ่มนักเรียนทุนสถานทูตสหรัฐอเมริกา ที่มีแนวคิดเรื่องเปลี่ยนเสื้อผ้ามือสองให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยมองเห็นโอกาสว่าชุดสวยๆ ที่เราใส่กัน บางทีใส่แค่ครั้งเดียว จึงทำโครงการขอรับบริจาคเสื้อผ้าแล้วนำไปปรับประยุกต์เพื่อผลิตเป็นสินค้าที่ร่วมออกแบบโดย แบรนด์ “WICHULADA” ซึ่งรายได้ที่เป็นกำไรจะมอบให้กับสถาบันส่งเสริมสถานภาพสตรี ถือเป็นพลังบวกของคนรุ่นใหม่ในการทำธุรกิจรวมถึงได้ช่วยเหลือสังคมไปพร้อมๆ กัน

18