คิดบวก

ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 05.00-05.30 น.

ผสานพลังชุมชน สังคม ต่อยอดความยั่งยืนให้ธุรกิจ

วีดีโอถัดไป

ความกลมกลืนระหว่างชุมชน ธรรมชาติ วัฒนธรรมเเละเทคโนโลยี

คิดบวก

ผสานพลังชุมชน สังคม ต่อยอดความยั่งยืนให้ธุรกิจ

ความพยามมุ่งมั่นที่มีอยู่ในตัวของคนญี่ปุ่นในทุกยุคทุกสมัย จนค้นพบวิธีการเลี้ยงไข่มุกจนสำเร็จเป็นครั้งแรกของโลก ไข่มุกMikimoto คืออีกหนึ่งความพยายามอย่างไม่ย่อท้อ จนวันนี้ถือได้ว่าเป็นไข่มุกที่มีชื่อเสียง ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงที่ผ่านการลองผิดลองถูกอย่างนับครั้งไม่ถ้วนจากคุณ Mikimoto ที่ได้ร่วมพัฒนากับคนในชุมชนท้องถิ่น บริเวณเกาะมิกิโมโตะ ในจังหวัดมิเอะ ของญี่ปุ่น ปัจจุบันไข่มุก Mikimoto เป็นที่รู้จักของคนทั่วจากคุณภาพที่ได้รับการยอมรับ

views-icon 55