ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 05.00-05.30 น.

ความกลมกลืนระหว่างชุมชน ธรรมชาติ วัฒนธรรมเเละเทคโนโลยี

วีดีโอถัดไป

ผสานความต่างทางวัฒนธรรม บนวิถีอนุรักษ์นิยม

คิดบวก

ความกลมกลืนระหว่างชุมชน ธรรมชาติ วัฒนธรรมเเละเทคโนโลยี

ความเชื่อ ความศรัทธาที่ส่งต่อในการดูแลอนุรักษ์ผืนป่าและต้นไม้ที่สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ด้วยการรักษาไว้ซึ่งธรรมชาติจากรุ่นต่อรุ่นทำให้พ่อแม่ญี่ปุ่นสนับสนุนให้ลูกเติบโตกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน โดยแฝงผ่านเล่นและเรียนรู้สิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ อย่างเข้าใจ นอกจากนี้ในโรงเรียนก็ใช้ระบบการให้เด็กเรียนธรรมชาติโดยการให้เด็กปลูกต้นไม้และบันทึกการเจริญเติบโตของต้นไม้ การนำเด็กไปเรียนรู้นอกห้องเรียนตามฤดูกาลต่างๆ

43