ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 05.00-05.30 น.

ผสานความต่างทางวัฒนธรรม บนวิถีอนุรักษ์นิยม

วีดีโอถัดไป

นำลูกให้ถูกทางด้วยธรรมมะ เพื่อชีวิตที่ดีเเละมีสุข

คิดบวก

ผสานความต่างทางวัฒนธรรม บนวิถีอนุรักษ์นิยม

ความกลมกลืนระหว่างความเจริญที่ทันสมัยที่จะเดินควบคู่ไปกับการสืบทอดความเชื่อความศรัทธาให้คงอยู่ตลอดกว่า 2,000 ปี สำหรับคนญี่ปุ่น สิ่งคือการให้ความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาลเจ้าอิเสะ ศาลเจ้าหลวง ของญี่ปุ่นที่คนในญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าครั้งหนึ่งในชีวิตแม้องค์สมเด็จพระจักรพรรดิตต้องมาสักการะศาลเจ้าหลวงอิเสะให้ได้ ทำให้เมืองเล็กๆ ในจังหวัดมิเอะ เป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ที่ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีกับความเชื่อความศรัทธาแบบดั้งเดิมอยู่ด้วยกันได้อย่างกลมกลืน

34