ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 05.00-05.30 น.

นำลูกให้ถูกทางด้วยธรรมมะ เพื่อชีวิตที่ดีเเละมีสุข

วีดีโอถัดไป

เลิกบุหรี่ เพื่อชีวิตที่เป็นสุข

คิดบวก

นำลูกให้ถูกทางด้วยธรรมมะ เพื่อชีวิตที่ดีเเละมีสุข

คุณแม่ผู้ดำเนินชีวิตด้วยหลักธรรมและนำหลักธรรมมาใช้ในการดูแลครอบครัว คุณแม่มยุรี ผ่องผุดพันธ์ คุณแม่ของดาราสาว แม่ชีของวงการบันเทิง กิ๊ก มยุริญ ผ่องผุดพันธ์ ครอบครัวที่ปลูกฝังปูทางธรรมให้กับลูกๆ ให้ลูกเข้าค่ายธรรมะตั้งแต่เด็กๆ สอนลูกเสมอว่า การทำบุญไม่ใช่แค่การเอาเงินไปหยอดตู้รับบริจาค แต่คือการคิดดี พูดดี ทำดี จนในที่สุดพลังของแม่บวกกับหลักธรรมคำสอนของธรรมมะได้เข้าถึงจิตใจของลูกๆ สามารถสละความสุขส่วนตัว ให้โอกาสและช่วยเหลือผู้อื่น สร้างความปลื้มใจให้กับผู้เป็นแม่จนถึงทุกวันนี้

20