คิดบวก

ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 05.00-05.30 น.

คุณนก  ธนัน รัตนโชติ, PLANT:D

วีดีโอถัดไป

ครูสำราญ ดุลทัศน์ กมล กับงานจิตอาสา

คิดบวก

คุณนก ธนัน รัตนโชติ, PLANT:D

คุณนก  ธนัน รัตนโชติ ผู้ก่อตั้ง PLANT:D  จุดเริ่มต้นโครงการนี้ มาจากเคยทำงานด้านการตลาดและบริษัทเคมีเกษตร เมือลงพื้นที่พบว่ามีการใช้เคมีสูง ทำให้คิดว่าการบริโภคไม่ปลอดภัย และพืชผักปลอดภัยที่เป็นผักอินทรีย์ ก็มีราคาสูง เมื่อมองเรื่องสังคมผู้สูงอายุในอนาคต จึงชักชวนคุณพ่อคุณแม่วัยเกษียณให้มีงานอดิเรกทำ เพื่อสุขภาพที่ดี จึงเกิดการสร้างเครือข่ายสังคมอาหารปลอดภัยผักไร้สารพิษ ด้วยการริเริ่มให้ผู้สูงวัยที่มีเวลาว่างอยู่บ้านได้ทำฟาร์มผักอินทรีย์ขนาดเล็ก เพื่อตอบโจทย์การบริโภคและจัดจำหน่ายในรูปแบบสมาชิก ผ่านโครงการของ PLANT:D 

views-icon 76