คิดบวก

ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 05.00-05.30 น.

ครูสำราญ  ดุลทัศน์ กมล กับงานจิตอาสา

วีดีโอถัดไป

เข้าใจ เรียนรู้ สู่การสืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย

คิดบวก

ครูสำราญ ดุลทัศน์ กมล กับงานจิตอาสา

ครูสำราญ  ดุลทัศน์ กมล อาจารย์แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ คนดีของสังคมไทยที่มีรางวัลรับรองในการเป็นคนดี ประพฤติดี ทำงานจิตอาสามากมาย ไม่ว่าจะเป็นรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ปี 2550 ในพระบรมราชูปถัมภ์ และล่าสุดกับรางวัล "เกียรติยศเจิดจรัส ๑ ทศวรรษ เยาวชนดีเด่น" จากความบากบั่นมุมานะพยายาม ทำความดีต่อเนื่องตลอดมา ท่ามกลางชีวิตที่ต้องต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคต่อความยากจน แต่ครูสำราญเชื่อว่าการทำความดี จะชนะทุกสิ่ง

views-icon 117