คิดบวก

ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 05.00-05.30 น.

เข้าใจ เรียนรู้ สู่การสืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย

วีดีโอถัดไป

ตายดีเตรียมได้

คิดบวก

เข้าใจ เรียนรู้ สู่การสืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย

พรานกบ  ณรงค์ชัย โตอินทร์ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก จังหวัดสุโขทัย จะมาบอกเล่าเรื่อราวความสำคัญของขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ในยุคสมัยของสุโขทัย ในการสร้างการเรียนรู้เชื่อมความเข้าใจในการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมระหว่างคนรุ่นก่อนและคนรุ่นหลัง เพื่อส่งต่อวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อ ความศรัทธา ให้คนรุ่นต่อๆไปช่วยกันสืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามไว้ให้คงอยู่สืบต่อไป

views-icon 15
views-icon 15

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร Add friend ได้ที่ @PPTVOnline